Specificaties | Samenwerking

De essentie
van vormgeving

Zonder specificaties geen ontwerp.
Vanuit uw vraag vormen we samen het gewenste product. Zowel de toepassing als het ontwerp van het product worden in essentie bekeken. Wat is het fundament van uw vraag, wat is de kern van het product, welke omgevingsfactoren zijn van invloed?

De antwoorden op deze vragen leiden naar de juiste vormgeving van het ontwerp van het product. Op basis van deze antwoorden worden de specificaties verder uitgewerkt, zodat ook het ontwerp van de op maat te maken matrijsdelen ontwikkeld kan worden.

De tijd en aandacht die wij in deze fase besteden aan vormgeving, voorkomen dat aan het eind van de productieketen onnodig vertraging opgelopen wordt.

Daarnaast heeft de samenwerking met andere professionals in deze fase een positieve uitwerking op uw product.


Twee weten
meer dan één

Zonder samenwerking geen ontwikkeling.De samenwerking aangaan is onze kracht. Bovendien hebben wij een groot netwerk aan professionals als aanvulling op onze dienstverlening. Zij zijn werkzaam in verschillende disciplines, zoals elektronica, softwaretechniek, domotica.

Nadat wij met u kennisgemaakt hebben, schatten wij in welke professionals van toegevoegde waarde zijn aan het begin van het project. Zodra u het met ons eens bent, betrekken wij de professionals bij het project.

Samen fungeren wij als een projectgroep.

De vergaarde kennis, de gebundelde krachten en de korte communicatielijnen zorgen voor een vloeiend verloop van de opdracht. Wij werken graag samen aan een overzichtelijk, flexibel en efficiënt project.

Elke schakel binnen de productieketen is van belang. De input bepaalt tenslotte de output. Zo staan wij garant voor een sterk functioneel en mooi vormgegeven product.

Portfolio

Wilt u zich een beeld vormen van de totale productieketen? En een indruk krijgen van onze werkwijze? U vindt hier een selectie van onze verschillende soorten opdrachten.

Bekijk ons portfolio